?lub z przyj?ciem :

Standardowo fotografuj? uroczysto?? od Przygotowa? lub B?ogos?awie?stwa poprzez Ceremoni? Ko?cieln?, ?yczenia, powitanie i zabaw? w Domu Weselnym, wraz ze wszystkimi wydarzeniemi jej towarzysz?cymi plus pami?tkowa sesja plenerowa w dnu ?lubu lub innym.

 

W dniu ?lubu pracuj? conajmniej do godziny 1 po pó?nocy.

 

W ramach us?ugi otrzymuj? Pa?stwo wszystkie dobre i niepowtarzalne fotografie na no?niku DVD lub PENDRIVE oraz fotopowi?kszenia oprawione w album tradycyjny lub fotoksi??k?.


W zale?no?ci od wybranego pakietu koszt us?ugi wynosi od 1500,00 z? - 2800,00 z?.

 

Copyright © GK Fotografia 2012 created by Paweł Wojnarowski