?lubna Sesja Plenerowa:

 

Miejsce wykonywania zdj?? jest dowolne
i ustalamy je wed?ug Pa?stwa ?ycze? i upodoba?.

 

 • Wykonywana w dniu ?lubu jest wliczona w dowolny pakiet i po?wi?camy jej
  okolo 1-2 godzin.
  Je?li pogoda nie daje nam mo?liwo?ci wykonania to
  przenosimy j? na inny
  dzie?, bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

 • Wykonywana w innym dniu jako opcja dodatkowa do pakietu, w terminie
  korzystnym dla obu stron.
  Na wykonanie us?ugi po?wi?camy jeden dzie? w dowolnym miejscu lub miejscach (na ile starczy nam si? :)
  koszt us?ugi - 400,00 z? (jako dodatkowa us?uga do fotoreporta?u)
                    - 800,00 z? (jako us?uga nie po??czona z fotoreporta?em)

 

Copyright © GK Fotografia 2012 created by Paweł Wojnarowski